Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Kontaktoplysninger
Autocentralen*
Adresse: Bugattivej 4, 7100 Vejle
E-mail: [email protected]

*Autocentralen dækker over:

Auto-Centralen Horsens A/S
Vejlevej 151, 8700 Horsens
CVR: 39707918

Byens Autoservice/Autocentralen A/S
Egtved Allé 1, 6000 Kolding
CVR: 10036410

Auto-Centralen A/S
Dieselvej 2-4, 6000 Kolding
CVR: 77552812

Auto-Centralen Vejle A/S
Bugattivej 4, 7100 Vejle
CVR: 41340355

Auto-Centralen Esbjerg A/S
Skagerrakvej 4, 6715 Esbjerg N
CVR: 77552812

Auto-Centralen Ishøj A/S
Industriskellet 3, 2635 Ishøj
CVR: 77552812

Auto-Centralen Vejen A/S
Vestermarksvej 1, 6600 Vejen
CVR: 77552812

Auto-Centralen Administration A/S
Bugattivej 4, 7100 Vejle
CVR: 43997483

Autocentralen.com A/S
Egtved Allé 1, 6000 Kolding
CVR: 67044428

Auto-Centralen Haderslev A/S
Hirsevej 1, 6100 Haderslev
CVR: 30832124

Databehandling

Vi anvender persondata for at optimere vores kontaktflade, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi anvender, omfatter:

Salg af biler, formidling af forsikring og finansiering

Når vi indgår aftale om salg af en bil eller formidling af forsikring og/eller finansiering, behandler vi og vores samarbejdspartnere dine persondata. Vi anvender dine data til at indgå en salgs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, registrere bilen hos Motorstyrelsen, administrere bilens garanti og service samt foretage tilbagekaldelseskampagner. Typen af persondata, som vi og vores samarbejdspartnere behandler, vil variere afhængigt af, hvilket mærke du køber. Nedenfor er en liste af de data, som vi typisk behandler:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mail
 • Oplysninger om og fra forsikringsselskab
 • Biloplysninger og historik m.m.
 • CPR-nr.
 • Boligforhold og indkomst oplysninger

Afhængig af produkttype og finansieringsbeløb kan vi også have behov for at behandle legitimationsoplysninger, som et billede ID, pas, kørekort, sundhedskort, nationalitet, statsborgerskab og opholdstilladelse.

Vi behandler dine data efter Artikel 6 GDPR (1)(b) for at kunne opfylde en aftale med dig. Ifm. registrering af bilen hos Motorstyrelsen og tilbagekaldelseskampagner behandler vi dine persondata efter Artikel 6 GDPR(1)(c), idet vi har en retlig forpligtelse hertil. I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke, f.eks. for at få adgang til skatteoplysninger. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1), jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3), f.eks. SKAT eller Motorstyrelsen. Persondata vi behandler, vil stamme fra dig

For at kunne indgå en salgs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, kan vi have brug for at videregive relevante persondata til en række tredjeparter. Det er typisk:

 • Skattemyndighederne via DMR for at registrere bilen hos Motorstyrelsen.
 • Analysebureauer for at foretage kundetilfredshedsundersøgelser.
 • autohjælp.
 • forsikringspartner, der udarbejder forsikringstilbuddet til dig og som vil varetage forsikringen af bilen.
 • finansieringspartner, der udarbejder finansieringstilbuddet til dig, og varetager finansieringsaftalen.

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte forsikringspartnere kan have anden opbevaringsperiode end vores. Vi henviser til den pågældende tredjepars egn privatlivspolitik om behandling af persondata.

Leasing af biler

Når du vælger at lease din bil, behandler vi og vores leasingpartner dine.

Vi behandler typisk disse data:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mail
 • Oplysninger om og fra forsikringsselskab
 • Biloplysninger og historik m.m.
 • CPR-nr.
 • Boligforhold, indkomst oplysninger
 • Herudover kan vi bl.a. bede om kopi af dit billede ID, pas, kørekort, sundhedskort, nationalitetspapir og opholdstilladelse.

Vi behandler dine persondata i medfør af Artikel 6 GDPR (1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter Artikel 6 GDPR(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine data. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivning jf. DBL § 11(2)(1) og jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig eller når det kræves af en offentlig myndighed jf. DBL § 11(2)(3). Persondata vi behandler, vil stamme fra dig.

For at vi kan opfylde leasingaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine persondata til en række tredje parter. Det er typisk:

 • Bilimportøren
 • Motorstyrelsen
 • Leasingselskabet
 • Forsikringsselskabet

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har et kundeforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte leasingselskaber kan have andre opbevaringsperioder end vores. Den konkrete leasingpartner fremgår af leasingaftalen. Vi henviser til den pågældende tredje parts egen privatlivspolitik om behandling af persondata.

Udlejning og prøvekørsel af biler

Når vi udlejer eller prøvekører vores biler, har vi brug for at behandle dine persondata. Det er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, pas, kørekort, sundhedskort og bilens registreringsnummer.

Vi behandler dine persondata i medfør af Artikel 6 GDPR (1)(b) for at opfylde en aftale med dig og efter Artikel 6 GDPR(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle visse data om dig.

I forbindelse med opfyldelse af lejeaftalen, kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab og/eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser.

Vi kan med dit samtykke efter Artikel 6 GDPR(1)(a) behandle og videregive dine almindelige persondata, hvis du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os og/eller den importør, hvis bilmærke du har prøvekørt. Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indsamle visse af oplysningerne fra den pågældende bilimportør, hvis du har booket prøveturen igennem denne.

Vi kan have behov for at videregive dine persondata til tredjeparter ifm. prøvekørslen. Det er typisk:

 • Vores forsikringsselskab i tilfælde af, at der er sket skade på bilen under prøvekørslen.
 • Politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser under prøvekørslen.

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har et lejeforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Salg/formidling af serviceaftale

Når vi skal indgå og opfylde en serviceaftale med dig vedr. din bil, har vi og den konkrete bilimportør brug for at behandle dine persondata. Typen af data omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, kørekort, bilens registreringsnummer og stelnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, evt. kontonummer og EAN-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af Artikel 6 GDPR (1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter Artikel 6 GDPR(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine data.

For at vi kan opfylde serviceaftalen, har vi brug for at videregive dine persondata til den pågældende bilimportør, som vil bistå serviceaftalen.

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har et serviceaftaleforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste transaktion, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Køb af din brugte bil

Når vi køber en brugt bil af dig, har vi brug for at behandle dine persondata til at indgå en købsaftale med dig. Vi behandler i den forbindelse data om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugerdata, nuværende forsikringsselskab, kontonummer, bilens registreringsnummer og stelnummer samt oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, evt. EAN-nummer, tinglysnings oplysninger og CPR-nr.

Vi behandler dine persondata i medfør af Artikel 6 GDPR (1)(b) for at indgå en aftale med dig. I forbindelse med registrering af bilen ved Motorstyrelsen behandler vi dine data efter Artikel 6 GDPR(1)(c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse hertil. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af. 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3). Persondata vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indhente dine persondata fra tinglysningsregistret.

Vi kan have behov for at videregive dine persondata til tredje parter ifm. købsaftalen. Det er typisk:

 • Skattemyndighederne via DMR for at afmelde eller omregistrere bilen hos Motorstyrelsen.
 • Relevant finansieringsselskab, hvis der er restgæld i bilen.

Vi opbevarer dine persondata i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter købet er gennemført af hensyn til bogføringsloven § 10, stk. 1.

Værkstedsbesøg og salg af reservedele

Når du første gang kontakter os i forbindelse med værkstedsbesøg, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer, så vi kan opfylde en værkstedsaftale med dig og kontakte dig ifm. reparationen. Hvis du via vores hjemmeside ønsker at foretage en online servicebooking, har vi behov for at behandle dine persondata. Det er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, EAN-nummer, bilens registreringsnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig.

Vi behandler dine persondata i medfør af Artikel 6 GDPR (1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter Artikel 6 GDPR (1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine data. Persondata vil stamme fra dig som kunde.

Hvis bilen er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik bilimportør, vil vi også have behov for at videregive data til denne, så de kan administrere garantien. Vi videregiver ikke din persondata ifm. salg af reservedele.

Vi opbevarer dine persondata vedr. værkstedsbesøget og salg af reservedele i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Markedsføring

Vi behandler dine persondata til brug for markedsføring, i overensstemmelse med Artikel 6 GDPR(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltager i konkurrencer eller lignede.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt alm. kontaktoplysninger samt evt. oplysninger om dit køretøj.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket dertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores data om dig med de oplysninger, du løbende giver os, så vores markedsføring er så relevant som muligt. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. Artikel 6 GDPR(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige data – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne data og få dem slettet.

Jobsøgning

I forbindelse med jobansøgninger, vil brugeren blive oplyst, om vores privatlivspolitik der omfatter rekruttering og ansøgninger.
https://www.autocentralen.com/privatlivspolitik-rekruttering/

Sociale medier

Vi anvender sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores sider på et socialt medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine persondata. Vi behandler hertil kun persondata som dit navn, alder, din stilling, e-mail og evt. data om dit køretøj, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine persondata på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. Artikel 6 GDPR(1)(f). Persondata vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine persondata til egne formål.

Data behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar betragtes som værende offentlige områder.

Hjemmesider

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi data via cookies for at forbedre hjemmesidens brugeroplevelse og til at udarbejde statistikker. De data som vi indsamler via cookies, omfatter typisk IP-adresse, browsertype, enhedsoplysninger og brugeradfærd.
Vi indsamler kun dine data, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage via Cookie indstillingerne.
Se vores cookiepolitik her

På vores hjemmeside har vi implementeret sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via kontaktformularer. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine persondata. Det er typisk navn, telefonnummer, e-mailadresse og nummerplade. Du har også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse. Det retlige grundlag for denne behandling er GDDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger vi behandler om dig i vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

Vi indsamler desuden dine personoplysninger, hvis du anvender vores chat-funktion. I denne situation behandler vi typisk navn, e-mail og telefonnummer.

De oplysninger vi behandler i forbindelse med vores chat-funktion slettes 5 år efter kontakten.

Videregivelse af persondata

Udover de nævnte videregivelser af persondata, kan vi videregive dine persondata hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af persondata med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Overførsel af persondata

Udover de nævnte overførelser af persondata, overføres der til en eller flere bilimportører på listen nedenfor. Dine data overføres alene til den eller de bilimportører, som din kontakt med os vedrører.

 • Volkswagen person-og erhvervsbiler, Cupra, Škoda, Seat og Audi biler (Skandinavisk Motor Co. A/S)
 • Nissan (NISSAN NORDIC EUROPE)
 • Honda (Honda Motor Europe Denmark Filial af Honda Motor Europe Ltd., United Kingdom)

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af data om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig, samt en række yderligere data.

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige data om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet data om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle persondata – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine data til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. I tilfælde af væsentlige ændringer henvender vi os i den form der egner sig bedst.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 9. december 2022.

Cookiepolitik

Ønsker du at se vores Cookiepolitik på Autocentralen.com kan du klikke her.