Helt ny parkeringsregel er trådt i kraft

2. maj 2022
En skillerabat er defineret som en rabat, der adskiller forskellige færdselsarter.

LOVE OG REGLER – Foråret er for alvor over os, og fristelsen til at stoppe op og nyde vejret kan være stor. Men en ny parkeringsregel er trådt i kraft, og det kan sætte en stopper for den øjeblikkelige glæde og i stedet betyde en kontant afregning for at parkere ulovligt dér, hvor det indtil 1. maj fra lovligt.

Ifølge FDM-organisationen er en ny parkeringsregel blevet taget i brug i Danmark. En regel, der reelt er en udvidelse af en eksisterende parkeringsregel, men som givetvis vil koste en del ekstra håndører fremadrettet.

– Det har længe – i udgangspunktet – været forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov i byerne. Det forbud gælder fra og med første maj nu også i skillerabatten, udtaler Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Nyheden er omtalt på FDMs hjemmeside, hvorfra citaterne også er hentet.

En skillerabat er defineret som en rabat, der adskiller forskellige færdselsarter. Det vil altså sige en rabat, der adskiller for eksempel en kørebane med biler, fra en cykelsti med cykler eller et fortov med fodgængere.

Første maj træder en ny parkeringsregel i kraft.

Helt overordnet betyder den nye regel altså, at man aldrig må “smide to af hjulene” ud i græsrabatten eller op på fortovet.

Gælder primært i bymæssigt bebyggelse

Ifølge bilisternes interesseorganisation er forbuddet om standsning og parkering i skillerabatter anderledes, så snart du har passeret byzoneskiltet på vej ud af byen.

Uden for bymæssig bebyggelse må man nemlig gerne standse eller parkere delvist i skillerabatten, men altså ikke med hele bilen. Man skal dog være opmærksom på, at den form for parkering udelukkende er tilladt, hvis køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 ton.

Den nye regel gælder kun for skillerabatter. Det er fortsat tilladt at standse eller parkere i yderrabatten. Yderabatten er det areal, der ligger uden for det almindelige færdselsareal – eksempelvis til højre for cykelstien og fortovet.

Dog skal du være opmærksom på, at der lokalt kan være skiltet med forbud om standsning og/eller parkering i rabatten. Det er ikke tilladt at standse eller parkere i midterrabatter.

Du kan læse mere om de noget indviklede kommunale parkeringsregler her.